OCT onderscheid zich door maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen.

Steeds vaker worden gebouwen niet afgebroken, maar verbouwd om een tweede leven te krijgen.
Wij kunnen het hele gebouw aan zowel de binnen- als de buitenkant strippen.

Wij beschikken over opgeleide en ervaren medewerkers.
Veiligheid & nauwkeurigheid worden voortdurend getoetst.

Onze specialisten kunnen de aangetroffen asbest op een vakkundige wijze verwijderen.

OCT doet mee aan social return!

Totaal- en renovatiesloop

Ontmantelen, sorteren en afvoeren. Dat is totaalsloop. Iets van deze tijd, waarin regelmatig kantoren, civiele werken en complete woonwijken worden vervangen voor nieuwbouw. Werkplannen zijn noodzakelijk, vooral te midden van een levendige omgeving. Specifieke sloopmethoden combineren met de inzet van vakmensen en speciaal ontworpen materieel.

Steeds vaker worden gebouwen niet afgebroken, maar verbouwd om een tweede leven te krijgen. Wij kunnen het hele gebouw aan zowel de binnen- als de buitenkant strippen. Verwijdering van kozijnen, gevels, binnenwerk; wat u maar wilt. Indien aanwezig, verwijderen wij ook het asbest en regelen de afvoer ervan. Uw voordeel: één aanspreekpunt, tijdwinst en lage kosten!

Meer info

Asbestsanering

Er wordt nog zeer regelmatig asbest aangetroffen in huizen en gebouwen. Asbest kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en het is daarom van belang dat u zeker bent van een asbestvrije omgeving. Om een veilige omgeving te garanderen dient u specialisten in te schakelen om uw huis te onderzoeken op eventuele asbest. Wij kunnen de aangetroffen asbest op een vakkundige wijze verwijderen.

Saneren betekent letterlijk “gezond maken”. Dat is niet persé het wegnemen van de vervuiling, maar vooral het beheersen ervan. Op en rond het project zullen er maatregelen en voorzieningen getroffen worden om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Het is van belang dat het afval wat hierbij vrijkomt volgens de wet- en regelgeving afgevoerd wordt, gezondheid, veiligheid en milieu staan hierbij hoog in het vaandel.

Meer info

Duurzaam slopen

Een transparantere sloopwereld. Onze opdrachtgever krijgt inzicht in het sloopproces middels een duurzaam en sociaal opgesteld sloopbestek en inzichtelijk gemaakte (daadwerkelijke) kosten en opbrengsten. Het is van belang te weten waar en op welke wijze de verschillende vrijkomende materialen worden verwerkt. Wij houden toezicht en treden voor de opdrachtgever op als bemiddelaar in alle materialen die vrijkomen tijdens renovatie- en/of sloopprojecten.

Alle materialen worden zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt, zodat er een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheid van het project. Bewoners/omwonenden worden ingelicht over de wijze waarop het project in hun buurt wordt aangepakt en welke gevolgen dit heeft.

Meer info

ISO 9001

VCA*

BRL SVMS-007

Procescertificaat Asbestverwijdering

Bel ons vandaag nog op: 0492 – 474077 of stuur een e-mail naar info@octsloopenasbest.nl.