Duurzaam slopen

Duurzaam slopen

Een transparantere sloopwereld. Onze opdrachtgever krijgt inzicht in het sloopproces middels een duurzaam en sociaal opgesteld sloopbestek en inzichtelijk gemaakte (daadwerkelijke) kosten en opbrengsten. Het is van belang te weten waar en op welke wijze de verschillende vrijkomende materialen worden verwerkt. Wij houden toezicht en treden voor de opdrachtgever op als bemiddelaar in alle materialen die vrijkomen tijdens renovatie- en/of sloopprojecten.

Alle materialen worden zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt, zodat er een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheid van het project. Bewoners/omwonenden worden ingelicht over de wijze waarop het project in hun buurt wordt aangepakt en welke gevolgen dit heeft.