Asbestsanering

Asbestsanering

Er wordt nog zeer regelmatig asbest aangetroffen in huizen en gebouwen. Asbest kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en het is daarom van belang dat u zeker bent van een asbestvrije omgeving. Om een veilige omgeving te garanderen dient u specialisten in te schakelen om uw huis te onderzoeken op eventuele asbest. Wij kunnen de aangetroffen asbest op een vakkundige wijze verwijderen.

Saneren betekent letterlijk “gezond maken”. Dat is niet persé het wegnemen van de vervuiling, maar vooral het beheersen ervan. Op en rond het project zullen er maatregelen en voorzieningen getroffen worden om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Het is van belang dat het afval wat hierbij vrijkomt volgens de wet- en regelgeving afgevoerd wordt, gezondheid, veiligheid en milieu staan hierbij hoog in het vaandel.

Wat is asbest?

Het mineraal asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Er zijn verschillende soorten, onderverdeeld in serpentijnen en amfibolen. Serpentijnen hebben gekrulde vezels, de vezels van amfibolen hebben de vorm van staafjes en zijn gevaarlijker. Onderscheid in de verschillende soorten asbest wordt vaak gemaakt naar kleur. Witte asbest (chrysotiel), een serpentijn, is het meest toegepast. In Nederland heeft naar schatting 85 procent van de aangetroffen asbest deze samenstelling.

Asbest uit de groep amfibolen, zoals blauwe asbest (crocidoliet) en bruine asbest (amosiet), zijn minder vaak gebruikt.

De microscopisch kleine asbestvezels zijn voor allerlei toepassingen gebruikt. Soms los, soms gebonden met een ander materiaal. Verschillende soorten asbest kunnen door elkaar verwerkt zijn.

Alleen met een elektronenmicroscoop is te zien of een materiaal asbest bevat, en om welk asbest het gaat.

Hechtgebonden asbest
Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels gemengd met een andere stof, meestal cement of lijm. Het bekendste voorbeeld van het gebruik zijn golfplaten en eternit wandplaten. Maar er zijn vroeger ook bloembakken, riool-, gas- en waterleidingbuizen van gemaakt. Als hechtgebonden asbest niet beschadigd is, levert het weinig gevaar op voor de gezondheid.

Losgebonden (niet-hechtgebonden) asbest
De asbestvezels kunnen bij losgebonden asbest makkelijker vrij komen, omdat ze niet in een ander materiaal zijn vastgezet. Losgebonden asbest moet dan ook altijd afgedekt of verwijderd worden. Het is bijvoorbeeld toegepast in vinylzeil, brandwerende kleding, afdichtingskoord, isolatieplaten en als spuitasbest.

Asbestsanering

Voor asbestsanering bestaan heel veel wettelijke regels op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Heeft u met asbestsanering te maken informeer u dan goed of laat u adviseren omtrent asbestsanering door een professional op dit gebied.

Iedere asbestsanering is ingedeeld in risicoklassen

Deze risicoklassen worden bepaald in een asbestinventarisatierapport over het asbestsaneringproject. Hierin staan de risico’s en de werkwijze die gehanteerd moet worden bij een bepaalde asbestsanering.

De asbestsanering valt in klasse 1, 2 of 2A

Met deze klassen wordt de gradatie van de risicofactor uitgedrukt, waarbij 1 het laagst is. Een asbestsanering in klasse 2A (hoog risico sanering) gaat gepaard met de hoogste veiligheidsvoorzieningen, zoals onafhankelijke adembescherming en uitgebreide meet- en vrijgave methodes.

Asbest sanering en vergunning

Voor het verwijderen van asbest is het noodzakelijk om een sloopmelding (asbest) bij het omgevingsloket te doen. U krijgt dan van uw eigen gemeente wel of geen toestemming om het asbest te verwijderen. In ieder geval dient u in in het bezit te zijn van een asbestinventarisatierapport Indien gewenst kunnen wij al deze stappen uiteraard voor u verzorgen. De asbestsanering staat altijd onder leiding van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Deze Deskundige, afgekort DTA, houdt scherpe controle op de werkzaamheden tijdens de asbestsanering en is verantwoordelijk voor de project administratie op de saneringslokatie. Deze administratie bestaat uit onder andere daglogboeken. De DTA is ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever, de certificerende instelling,de gemeente- en arbeidsinspectie.

Gezondheid, Veiligheid én Milieu staan hoog in het vaandel!

Wilt u meer weten over asbestsanering door OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. in Helmond neemt u dan vrijblijvend contact op met een van de deskundige medewerkers die u graag verder helpen.

Beheer proces van slopen en saneren

Aan ieder sloopproject ligt een gedetailleerd plan inclusief een gedegen calculatie en werkvoorbereiding ten grondslag. Vanzelfsprekend worden hierin ook zaken opgenomen als efficiency, de mogelijkheden tot hergebruik en recycling van materialen, de veiligheid op en rond het project en de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Onze visie op het sloopproces is praktisch vormgeven. Kort samengevat neemt OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. uw hele sloopproject uit handen. Van afsluiten van de NUTS- voorzieningen, laten doen van asbest en of bodem onderzoeken, verzorgen van de meldingen bij het bevoegd gezag , informeren van betrokkenen tot en met het bouwrijp opleveren van het perceel. Alle stappen worden door OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. gecoördineerd.

OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. procesmodel

A: Inventarisatie, opsomming en berekening
B: Analyse, onderzoek en planning
C: Uitvoerring werkzaamheden.