Certificering

Vanzelfsprekend is OCT Sloop en Milieutechniek in het bezit van alle voor de branche relevante certificaten. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat van een erkende certificerende instelling. Onze certificaten zijn ISO-NEN 9001, VCA, Procescertificaat Asbestverwijdering en BRL SVMS 007. Dat geeft de opdrachtgevers de zekerheid dat OCT Sloop en Milieutechniek niet alleen voldoet aan de vastgestelde normen en richtlijnen, maar ook steeds structureel werkt aan de optimalisering van de kwaliteit en veiligheid van de werkzaamheden. Daarnaast zijn wij per 1 juli 2015 officieel lid bij VERAS. VERAS (Vereniging voor Aannemers in de Sloop) is dé belangenvereniging voor sloopaannemers in Nederland.

Procescertificaat Asbestverwijdering

In de Procescertificaat Asbestverwijdering staat een zorgvuldige beschrijving voor het arbeids- en milieutechnisch verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of constructieonderdelen tijdens sloop en renovatiewerkzaamheden in bouwwerken en objecten. Ook is hierin beschreven hoe om te gaan met asbest dat is vrijgekomen na incidenten.

BRL SVMS-007

De certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. In de BRL SVMS-007 staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal.

Het sloopbedrijf moet aantoonbaar op de hoogte zijn van de sloopregelgeving. Ook moet schriftelijk het belang om te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en de naleving van de sloopregelgeving worden onderschreven. Door het sloopbedrijf worden periodiek interne audits en werkplekinspecties uitgevoerd om vast te stellen of aan de eisen van de BRL wordt voldaan. De gecertificeerde sloopaannemer beschikt over een procedure voor de adequate behandeling van klachten en tekortkomingen. Het sloopbedrijf dient aantoonbaar te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor sloopwerkzaamheden en de verzekeringspolissen jaarlijks te beoordelen.

VCA*

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma, waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsysteem. Het is een belangrijk instrument om doelmatig te werken aan klanttevredenheid en zo bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten te werven.

De ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee een organisatie :

  • Aantoont dat zij in staat is consequent producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en wettelijke voorschriften
  • Voor klanttevredenheid zorgt door effectieve toepassing van het systeem, onder meer door processen gericht op continue verbetering en het voorkomen van non-conformiteit.