Nieuws

6 Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen contract!

Voor de sloop aan de woonflat van Mondriaan hebben wij 6 nieuwe medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aangenomen. Allen zijn in week 49 gestart in de functie van sloper.

woonflat%20duurzame%20sloop%20SROI%202016
Klik hier voor het artikel op mondriaan.eu
Klik hier voor het artikel op Zuidlimburg.nl
Klik hier voor het artikel op Cobouw.nl

Kranen beletterd in huisstijl

Al onze pas aangeschafte kranen zijn beletterd in onze huisstijl en volop ingezet op projecten.

IMG_3144
IMG_3140
IMG_3141

IMG_3145

Aanschaf midi-graver

Voor de binnen sloopwerken hebben wij geïnvesteerd in de aanschaf van materieel. Waaronder een 4 tons midi-graver Catepillar 304 inclusief alle hulpstukken en overdrukcabine.

IMG_2610

IMG_2603

IMG_2814

Aanschaf (tweede) kraan

Vele handen maken licht werk!

Daarom hebben wij geïnvesteerd in een (tweede) 40 tons Caterpillar 336 kraan inclusief alle hulpstukken viagra sin receta en barcelona. De kraan is eveneens uitgerust met overdruk. Het eerste werk waar de kraan ingezet zal worden is de Maria school te Helmond.

IMG_1806
IMG_1809

IMG_2814

Aanschaf mini loader en autoambulance

Met de aanschaf van onze mini loader en autoambulance wordt er zwaar werk uit onze handen genomen!
Dit keer hebben we gekozen voor het ‘oer-Hollandse’ merk Sherpa.

IMG_2736
IMG_2733

Uitbreiding van ons wagenpark!

Met trots hebben wij ons wagenpark uitgebreid met de aanschaf van twee MB Citan’s en twee Iveco’s. Wij wensen onze medewerkers veilige kilometers!

Naamloos 2

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen; wijziging van risicoklasse-indeling

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna Arbobesluit) wordt met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd in verband met de invoering van een nieuwe (lagere) grenswaarde voor blootstelling aan asbest amfibolen op de werkplek. Dit besluit is op 29 september gepubliceerd in het Staatsblad (nr 340).

Het Arbobesluit zal zo worden gewijzigd dat er vanaf de ingangsdatum sprake is van een vereenvoudiging van de risicoklasse-indeling. Er zal feitelijk nog sprake zijn van 2 risicoklassen. Klasse 1 omvat dan werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht wordt. Klasse 2 zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden verwacht wordt. In situaties van gecombineerde blootstelling (aan zowel asbest amfibolen als chrysotiel asbest) geldt daarbij dat de effecten van beide typen vezels opgeteld worden: als de som van de concentraties hoger is dan 2000 vezels/m3, geldt risicoklasse 2.

Er is geen risicoklasse 3 meer como consumir viagra. De verzwaarde eindbeoordeling (het meten in de ruimte naast de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden) wordt afgeschaft. Van deze verplichting is bij een inventarisatie geen bijzondere toegevoegde waarde gebleken.

Wel zal een deel van de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden wordt verwacht, in risicoklasse 2A gaan vallen. Dit betreft die werkzaamheden waarbij een overschrijding van de grenswaarde voor asbest amfibolen wordt verwacht.

Voor het volledige artikel klik hier

Bron: Ascert

Sloopsein van woonflat Mondriaan

Op donderdag 29 september is het startsein gegeven voor de sloop van de woonflat van Mondriaan. Dit is officieel geopend door de directeur van IBA en de voorzitter van het raad van bestuur van Mondriaan.

SAM_3134SAM_3137

SAM_3156

 

Totaalsloop van de Mariaschool te Helmond

In week 41 zijn van start gegaan met de asbestsanering en de totaalsloop van de voormalige Mariaschool te Helmond. Voordat we starten met de totaalsloop zullen wij eerst het asbest saneren en de voorsloop uitvoeren. In de laatste fase wordt het hele pand gesloopt. Dit wordt officieel geopend door de wethouder dhr. F. Stienen van gemeente Helmond. De opening zal plaatsvinden op 21 oktober aanstaande van 10:45 uur tot 11:45 uur.

NaamloosIMG_0684IMG_0683

Persbericht: Duurzaam slopen Woonflat goedkoopste en beste optie

Duurzaam slopen Woonflat goedkoopste en beste optie

 

De leegstaande Woonflat van Mondriaan in Heerlen zal op duurzame wijze worden gesloopt door OCT Sloop en Milieutechniek uit Helmond. Het bedrijf heeft de aanbesteding gewonnen door op de meest duurzame wijze de woonflat te slopen en financieel het beste voorstel te doen.

Het duurzaam ontmantelen en neerhalen van de beeldbepalende woonflat is de goedkoopste optie. De kosten worden ondermeer gedrukt doordat er minder stortkosten hoeven te worden gemaakt; alle recyclebare materiaal wordt gedurende de voorsloop gedemonteerd en verkocht voor hergebruik farmacia viagra. Mondriaan beschikt over een lijvige catalogus waarin alle materialen geïnventariseerd zijn door Resource Limburg. Van deurklinken tot vensterglas. Bij de werkzaamheden aan de John F. Kennedylaan worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrokken. Zij zijn in dienst van OCT en worden opgeleid tot duurzaam sloper. Op deze manier wordt de sloop van de Woonflat niet alleen een duurzaam, maar ook een sociaal project.

De duurzame sloop van de Woonflat en de herinrichting van het terrein aan de John F. Kennedylaan is een van de tien IBA Parkstad-projecten dat met voorrang gerealiseerd gaat worden. Bij de herinrichting van het terrein worden zo veel mogelijk materialen uit de woonflat als grondstof gebruikt.

IBA

IBA (Internationale Bau Ausstellung) zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam van betekenis zijn voor de ontwikkeling van een stad of gebied. IBA bouwt zelf niet, maar regelt processen. Simpel gesteld, IBA Parkstad draagt bij aan de verbetering van een stad of regio. In 2020 eindigt de IBA-periode met een tentoonstelling van de gerealiseerde projecten. Voor meer info over IBA zie hier.

MondriaanIBA