“In het najaar van 2018 heeft OCT door het indienen van de meest passende aanbieding de opdracht gekregen van ons (Stichting Woonpartners) voor de asbestsanering en sloop van 70 woningen in de binnenstad van Helmond.
Tijdens de prijsvormingsfase liet OCT zich al zien als een meedenkende partner en die rol hebben ze gedurende de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden meer dan waargemaakt. De bereidheid om mee te denken hebben we ervaren bij zowel directie als de mensen op de werkvloer.
De zorgvuldigheid waarmee wordt gewerkt heeft verrassingen voorkomen en beperkte de overlast voor omwonenden tot een minimum. Er zijn dan ook geheel geen klachten geweest.
De werkzaamheden zijn continu onder controle geweest en er wordt conform planning, zelfs iets eerder, opgeleverd.
Mede hierdoor en de open en transparante werkwijze hebben we de samenwerking als zeer prettig ervaren. Wij raden OCT dan ook zeker aan als een betrouwbare partner voor vergelijkbare projecten.”