Duurzaamheid is in onze ogen niet alleen het scheiden val afval. Je kunt ook op een creatieve en efficiënte wijze proberen duurzaam te zijn.

In de vorige post is te zien dat we zijn gestart met de sloop van 70 woningen in Helmond.

Hout dat vrijkomt uit de woningen laten wij recyclen tot exotisch meubilair.