Totaalsloop

Als een bouwwerk of object zijn functie heeft verloren en ruimte moet maken voor bijvoorbeeld nieuwbouw spreekt men van totaalsloop. Van oudsher wekt de term ‘slopen’ een negatief beeld op. OCT Sloop- en Milieu B.V. daarentegen houdt er een positief motto op na en beschouwt slopen als ‘omgekeerd bouwen’. Bij deze gedachte wordt terecht een relatie gelegd met kwaliteit, arbo en milieuzorg.

Duurzaam en milieubewust slopen

Bij slopen komt vandaag de dag heel wat meer om de hoek kijken dan menigeen in eerste instantie zou denken. OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. is uitgegroeid tot een verregaand gespecialiseerd vak dat uitgevoerd wordt met modern materieel en goedgeschoolde vakmensen. OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. besteedt daarbij als geen ander aandacht aan mens en milieu door de overlast tot een minimum te beperken en vrijkomende materialen zoveel mogelijk rechtstreeks te hergebruiken of te recyclen.

Maatschappelijk ondernemen

OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. wil maatschappijlijk verantwoord ondernemen. OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. beschikt over een uitgebreid en zeer geavanceerd machinepark waarmee ieder project veilig en voortvarend aangepakt kan worden: van het kleinste woonhuis tot en met de grootste kerncentrale. Naast totaalsloop behoren ook renovatie- en restauratiesloopwerken tot de dagelijkse activiteiten van OCT Sloop- en Milieutechniek B.V.. Omdat wij het verantwoord ondernemen in correcte lijnen willen voorzetten zijn wij gecertificeerd voor BRL SVMS-007, ISO 9001 EN VCA*.