Totaal- en renovatiesloop

Totaal- en renovatiesloop

Ontmantelen, sorteren en afvoeren. Dat is totaalsloop. Iets van deze tijd, waarin regelmatig kantoren, civiele werken en complete woonwijken worden vervangen voor nieuwbouw. Werkplannen zijn noodzakelijk, vooral te midden van een levendige omgeving. Specifieke sloopmethoden combineren met de inzet van vakmensen en speciaal ontworpen materieel.

Steeds vaker worden gebouwen niet afgebroken, maar verbouwd om een tweede leven te krijgen. Wij kunnen het hele gebouw aan zowel de binnen- als de buitenkant strippen. Verwijdering van kozijnen, gevels, binnenwerk; wat u maar wilt. Indien aanwezig, verwijderen wij ook het asbest en regelen de afvoer ervan. Uw voordeel: één aanspreekpunt, tijdwinst en lage kosten!

Als een bouwwerk of object zijn functie heeft verloren en ruimte moet maken voor bijvoorbeeld nieuwbouw spreekt men van totaalsloop. Van oudsher wekt de term ‘slopen’ een negatief beeld op. OCT Sloop- en Milieu B.V. daarentegen houdt er een positief motto op na en beschouwt slopen als ‘omgekeerd bouwen’. Bij deze gedachte wordt terecht een relatie gelegd met kwaliteit, arbo en milieuzorg.

Duurzaam en milieubewust slopen

Bij slopen komt vandaag de dag heel wat meer om de hoek kijken dan menigeen in eerste instantie zou denken. OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. is uitgegroeid tot een verregaand gespecialiseerd vak dat uitgevoerd wordt met modern materieel en goedgeschoolde vakmensen. OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. besteedt daarbij als geen ander aandacht aan mens en milieu door de overlast tot een minimum te beperken en vrijkomende materialen zoveel mogelijk rechtstreeks te hergebruiken of te recyclen.

Maatschappelijk ondernemen

OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. wil maatschappijlijk verantwoord ondernemen. OCT Sloop- en Milieutechniek B.V. beschikt over een uitgebreid en zeer geavanceerd machinepark waarmee ieder project veilig en voortvarend aangepakt kan worden: van het kleinste woonhuis tot en met de grootste kerncentrale. Naast totaalsloop behoren ook renovatie- en restauratiesloopwerken tot de dagelijkse activiteiten van OCT Sloop- en Milieutechniek B.V.. Omdat wij het verantwoord ondernemen in correcte lijnen willen voorzetten zijn wij gecertificeerd voor BRL SVMS-007, ISO 9001, ISO 14001 en VCA*.

Renovatiesloop

Voor onze opdrachtgevers (oa. woningbouwverenigingen, gemeentes, ziekenhuizen, industrie, bouw, winkels, en particulieren.) zoeken we de juiste oplossing. Hoe eerder het sloopbedrijf betrokken wordt in dit proces, des te meer kosten kan de opdrachtgever besparen t.a.v. de inhuur van bestekschrijvers, onderzoeksbureaus etc.. Tevens kan dit leiden tot een doelgerichtere uitvoering van de werkzaamheden met vermindering op de kans van onvoorziene zaken en -kosten.  Uiteraard worden de belangen voor beide partijen zo goed mogelijk behartigd en streven we naar een optimale match. Dat is onze specialiteit. Ook nadat de optimale match is gerealiseerd, zal er na verloop van tijd altijd terugkoppeling zijn met het bedrijf.